SĀKUMS

Nolikums

2015 nolikums

1. MĒRĶIS

 

 

2. DATUMI

 

3. SACENSĪBU VADĪBA

 

4. SACENSĪBU NORISE

Dalībnieku reģistrācija

Bērnu braucienam  9:30 – 11:00

Tautas un sporta braucienam 9:30 – 12:00

Starts

Bērnu brauciens                     11:30

Sporta brauciens                    12:30

Tautas brauciens                    12:30

 

Apbalvošana

Bērnu brauciens                     12:20

Sporta brauciens                   16:00

Tautas brauciens                   16:00

 

Sacensības norisināsies ar kopēju startu.

Tautas brauciens startē beigās aiz Sporta klases ar kopēju startu.

Sacensību dalībnieku transporta līdzekļu novietošana, reģistrācija, starts, finišs un apbalvošana notiks Ramatā, sekot līdzi norādēm.

 

5. DISTANCES

Sacensības norisināsies divos vai vairāk apļos

 

Trase marķēta šķēršļotā apvidū (asfaltēti, zemes, lauku, meža ceļi, nobraucieni, takas, ūdens šķēršļi).

 

6. Vecuma grupas

 

Sporta klases vecuma grupas

 

 

Grupa

Dzimšanas gads

Distance

Sieviešu Elites Grupa

S-1

2000.-UV

~50km

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Jaunieši

V-1

2000-1997

~50km

Vīrieši

V-2

1996-1985

~50km

Vīrieši

V-3

1984-1976

~50km

Vīrieši

V-4

1975-1966

~50km

Vīrieši

V-5

1965<UV*

~50km

       
 

 

*UV – un vecāki/as

Tautas klases vecuma grupas

 

Grupa

Dzimšanas gads

Sievietes

1S-1

2002-1998

Sievietes

1S-2

1997-un vecākas

Vīrieši

1V-1

2002-1998

Vīrieši

1V-2

1997- un vecāki

 

Bērnu grupa:

 

Grupa

Dzimšanas gads

Bērni

B-1

2009. – UJ*

Bērni

B-2

2007. – 2008.

Zēni

B-3

2003. – 2006.

Meitenes

      B-3          2003. – 2006.

*UJ – un jaunāki/as

B-3 bērnu grupai trases garums būs ~5km, meiteņu un zēnu rezultāti tiek vērtēti atsevišķi

 

Tautas brauciens:

Tautas braucienā var piedalīties visu vecumu dalībnieki.

 

9. APBALVOŠANA

Tiek apbalvotas 1.-3. Vieta katrā vecuma grupā ar piemiņas balvām no sacensību organizatoriem.

 

10. PIETEIKŠANĀS

No 2015.gada 1.Jūnija var pieteikties interneta mājas lapā www.sportss.lv , sadaļā ŖEĢISTRĀCIJA.

 

Dalības maksu iespējams samaksāt izmantojot internetbanku , veicot pārskaitījumu uz norādītajiem rekvizītiem.

Kā arī samaksājot sacensību dienā pie reģistrācijas.

Anketa Jums būs jāparaksta sacensību dienā pie numura saņemšanas.

 

Iepriekš pieteikšanās notiek līdz:

1.         posmu – 20.06.2015. plkst. 24:00

 

Pieteikšanās sacensību dienā notiek no plkst. 09:30 – 11:00 (Bērnu braucienam), bet Sporta un Tautas brauciena dalībniekiem pieteikšanās un reģistrācija notiek no 9:30 – 12:00.

 

 

11. DALĪBAS MAKSA

Samaksāt dalības maksu, tā piesakoties sacensībām, jūs varat, pārskaitot jūsu grupai noteikto dalības maksu uz organizatoru bankas kontu. Vai sacensību dienā to izdarot reģistrācijā.

 

Individuāli: Veicot pārskaitījumu (maksājumu), jums jānorāda: vārds un uzvārds, dzimšanas dati, kontakttālruņa numurs.

Piemēram: Jānis Uzvārdiņš/120983/t.29012345

Maksa:

Grupas

Piesakoties iepriekš

Piesakoties sacensību dienā

B-1, B-2

B-3

Bezmaksas

Bezmaksas

Tautas Brauciens

10,- Eur

12,- Eur

VISAS

PĀREJĀS

10,- Eur

12,-Eur

 

Dalības maksā ir iekļauts:

 

 

NOTEIKUMI

 

 

 

 

REKVIZĪTI

“Vidzemes MTB kauss”

MTB velosacensības organizē:

 

Biedrība “R.E.G.

Reģ. Nr.: 50008090911

Adrese: Baznīcas iela 11,

Mazsalaca, Mazsalacas novads,LV-4215

 

 

Bankas konts norēķiniem (dalības maksām)

Banka: AS SWEDBANK

Kods: HABALV2X

Konts:             LV15HABA0551028079986

 

 

Organizācijas un komandas var saņemt rēķinus.

 

Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu.

Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Tulkojumi ik viena vajadzībām - Tulkošanas birojs LK Translation